Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Rozmowa z Jackiem Dwojakiem – Radnym Powiatowym, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

1. Jakie cele stawiał pan sobie startując do rady powiatu?

Moje dotychczasowe doświadczenia jako samorządowca wskazują, że wielu poważnych problemów nie da się rozwiązać bez współdziałania gmin i powiatu. W powiecie opatowskim dużo istotnych spraw nie jest rozwiązanych dlatego, że struktury powiatowe nie mają inicjatywy oraz często występują bariery w komunikacji na linii powiat – gmina. To należy zmienić i w tym kierunku działają władze powiatowe obecnej kadencji. Ponadto chciałem mieć realny wpływ na poprawę jakości życia społeczności gminnych, która nie ulegnie zmianie bez współpracy na linia gmina – powiat.

 

2. Z jakimi problemami zwracali się do pana mieszkańcy z pańskiego okręgu wyborczego?

Najczęściej dotyczą one spraw osobistych, np.: prośby o pomoc w podjęciu pracy, odbyciu stażu, otrzymania pomocy materialnej itp. W tych sprawach ciężko pomóc, ale robię co w mojej mocy. Z każdym rozmawiam indywidualnie i jestem szczery – jeżeli wiem, że mogę pomóc, pomagam. Jeśli nie – mówię od razu, że z daną sprawą musimy poczekać. Łatwiej jest, gdy problemy dotyczą spraw związanych z jednostkami podległymi gminie. Wtedy wystarczy na ogół rozmowa z osobą odpowiedzialną za wnoszone sprawy i problem jest rozwiązywany na bieżąco. Drugą grupa problemów są tematy dotyczące spraw ważnych dla wszystkich mieszkańców, bądź ich znacznej większości. Dużą troską i zainteresowaniem wyborców darzone są problemy związane z bieżącą działalnością i przyszłością szkół, budowami i remontami dróg oraz budynków użyteczności publicznej, życia kulturalnego.

 

3. Czym zajmuje się komisja rewizyjna, której Pan przewodniczy?

Komisja rewizyjna – zgodne ze Statutem Powiatu Opatowskiego – opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zleconych przez Radę Powiatu, m.in. kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria: zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność. Komisja Rewizyjna przedstawia radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz realizacji rocznego planu kontroli.

 

4. Jaki jest Pan prywatnie? Jak spędza Pan wolny czas?

Jestem człowiekiem towarzyskim, otwartym na ludzi. Wolny czas spędzam w pracy – można powiedzieć, że od pracy jestem uzależniony. Niestety, coraz częściej, odbija się to na moim zdrowiu, ale na razie jestem nie do zdarcie. Po powrocie do domu zajmuję się sadem, ogrodem i różnego rodzaju pracami wokół domu. Ponadto – praktycznie codziennie – spotykam się ze znajomymi, którzy lubią mnie odwiedzać, co bardzo mnie cieszy. We wszystkim co robię wspierają mnie kochające dzieci i małżonka.

 

 

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Serwis Samorządowy PAP

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 139 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj14
Wczoraj257
Tydzień1344
Miesiąc4828
Wszystkie640514

Logowanie