Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Rozmowa ze Zbigniewem Walasem – Radnym Powiatowym, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Opatowie

1. Jest Pan radnym już drugą kadencję. Jakie zadania, cele postawił Pan sobie do zrealizowania?

Bycie radnym wiąże się z koniecznością przyjęcia pewnych zasad negocjacji, współpracy i konsensusu. Trudno zatem mówić o celach indywidualnych, bo te zawsze muszą być podporządkowane interesom szerszym i bardziej ogólnym. Zdecydowanie wśród takich nadrzędne jest dobro mieszkańców naszego powiatu. Z tak postrzeganej perspektywy uważam, że w obliczu czyhających zagrożeń dołożenie wszelkich starań, aby Powiat Opatowski istniał staje się priorytetowe. Wszyscy obserwujemy (w zasadzie od momentu reaktywacji naszego powiatu) próby poczynań polityków zmierzające do jego osłabienia i likwidacji. Są to zamysły polityczne nieprzychylne rozwojowi małych społeczeństw lokalnych, w tym Powiatowi Opatowskiemu. Mało tego, godzi to w interes obywateli tych środowisk, środowisk które w sposób zrównoważony rozwijają się, zwłaszcza przy wykorzystaniu środków UE.

Nie mniej niepokojące są również oddolne głosy wśród elit samorządowych wskazujące, że potrzeba istnienia powiatu jest wątpliwa. Takim postawom i zamysłom należy się zawsze przeciwstawiać.

2. Dwie kadencje pozwalają popatrzeć na pracę rady z pewnej perspektywy. Jak zmieniły się jej zadania, kompetencje?

Zadania rady powiatu same w sobie oczywiście nie uległy zmianie, bo przepisy w tym zakresie nie zostały zmodyfikowane. Uległ zmianie na pewno sposób postrzegania przez radnych problemów i zmaganie się z nimi, zwłaszcza, że wielu radnych kontynuuje swą misję społeczną przez kolejną kadencje, a problemy pojawiają się nowe.

3. Pełni Pan jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jaka jest jego rola?

Funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu to typowa rola zastępstwa przewodniczącego na czas jego nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków. Jest w mojej ocenie raczej „awaryjnym rozwiązaniem” zapewniającym sprawne i bez zakłóceń w czasie funkcjonowanie rady. Na roboczo w trakcie sesji wraz z drugim Wiceprzewodniczącym wspomagamy szefa rady, wyręczając w odczytywaniu projektów uchwał, przeprowadzonych głosowań itp. Chociaż, żeby nie być posądzonym o zbytnią skromność – jest to funkcja zaszczytna i odpowiedzialna.

4. Przewodniczy Pan również Komisji  budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu...

Tak, Komisja której przewodniczę ma szczególny charakter. Jej zadaniem jest przede wszystkim opiniowanie tych projektów uchwał, które z racji swej zadaniowości nie pozostają „obojętne” dla budżetu powiatu. Najistotniejsze to oczywiście – projekt budżetu oraz sprawozdanie z jego wykonania.  Poza tym Komisja zajmuje się kwestiami rozwoju gospodarczego i promocji powiatu. Wyznaję zasadę, że obydwa te obszary najlepiej jest „traktować łącznie” jako promocję gospodarczą.

5. To praca. A co prywatnie lubi robić Zbigniew Walas? Jaki jest?

Na pewno dobrze zjeść. Najlepiej gdyby silnej woli wystarczyło i było to zdrowe konsumowanie. Poza tym jazdę na rowerze, na rolkach. A w „warunkach stacjonarnych” – o ile czas pozwoli – krzyżówki tak dla relaksu, bez atlasów czy encyklopedii. Lubię również „łamigłówki” matematyczne, fizyczne czy ekonomiczne – kalkulacje, analizy, opracowanie różnych koncepcji itp. (regulacji, zarządzań). Szczerze i ze wstydem wyznać muszę, że nie przypadam za czytaniem. To było prywatnie. A tak „wśród ludzi” staram się zawsze służyć pomocą, wyznając zasadę, że wszystko co się robi, to jest lub będzie służyło ludziom.

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Serwis Samorządowy PAP

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 144 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj8
Wczoraj301
Tydzień309
Miesiąc5493
Wszystkie641179

Logowanie