Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Kolporter RSS


W Opatowie powstanie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

20170308 120442Powiat Opatowski dzięki staraniom starosty opatowskiego, Bogusława Włodarczyka już niebawem rozpocznie realizację kolejnego projektu dla mieszkańców powiatu opatowskiego. W ubiegłą środę, 8 marca została zawarta umowa w ramach osi priorytetowych 1-7, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Utworzenie Ośrodka Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej w Powiecie Opatowskim.

W ramach projektu zostanie utworzony Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z działem rehabilitacji wraz z Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową. Zakład będzie udzielał całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w warunkach szpitalnych. Placówki zapewnią osobom w nich przebywającym wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację zdrowotną samych pacjentów jak i członków ich rodzin. Do zakładów mogą być przyjęci pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na dalszą hospitalizację w szpitalu oraz na leczenie w warunkach domowych.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej długoterminowej, środowiskowej poprzez rozszerzenie bazy i modernizację budynku przeznaczonego na działalność medyczną, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia.

Działania przewidziane w projekcie to:
1. Zakup sprzętu medycznego np. aparat EKG, zestaw do reanimacji, pompa infuzyjna, sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Wykonanie niezbędnych prac remontowo - adaptacyjnych mających na celu podniesienie komfortu pobytu osób w warunkach zbliżonych do domowych unowocześnienie
i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Zakup niezbędnego wyposażenia (meble, sprzęt) m.in. łóżek, szafek, materacy, wózków inwalidzkich, balkoniki, chodziki, itp.

Dzięki realizacji projektu wygenerowane zostaną nowe stałe miejsce pracy dla lekarzy, pielęgniarek oraz specjalistów. W ramach projektu planowane jest utworzenie 15 stałych miejsc pracy oraz zawarcie dodatkowych umów cywilno – prawnych na świadczenia medyczne.

- W chwili obecnej na terenie Powiatu Opatowskiego nie ma ośrodka, który udzielałby całodobowych świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy powiatu korzystają z świadczeń ośrodków znajdujących się poza terenem powiatu. Czas oczekiwania na przyjęcie do tych placówek wynosi ponad rok. Zasięg oddziaływania przedmiotowego projektu to głównie obszar powiatu. Mieszkańcy powiatu nie maja również dostępu do środowiskowych form pomocy. Projekt zakłada wdrożenie modelu, który uwzględnia pomoc środowiskową oraz zapewni pacjentowi kompleksową opiekę począwszy od diagnozy, zakończywszy na opiece w warunkach domowych – mówi starosta opatowski, Bogusław Włodarczyk.

- Ze względu, iż Powiat Opatowski jest typowo rolniczym terenem i z najmniejszym zaludnieniem dostęp do takich usług ZOL-u jest bardzo ograniczony. W sąsiednich powiatach czy województwach czas oczekiwania na przyjęcia do ZOL jest to ok 1 roku, często osoby potrzebujące opieki, ale niekwalifikujące się do leczenia szpitalnego lub osoby starsze, którymi nie ma się, kto zająć umierają. Dlatego też utworzenie takiego ośrodka na terenie powiatu jest konieczne – wyjaśnia prezes spółki TOP MEDICUS.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 784 325,61 zł, z czego dotacja zewnętrzna wynosi 2 366 676,77 zł. Pozostała kwota do realizacji zamówienia zostanie pokryta ze środków własnych powiatu opatowskiego.

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Serwis Samorządowy PAP

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 139 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj154
Wczoraj301
Tydzień455
Miesiąc5639
Wszystkie641325

Logowanie